Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel akciğer hastalığı, akciğerlerin difüz olarak etkileyen, akciğer parankiminde farklı derecelerde inflamasyon, fibrozis ile yapısal bozulmaya sebep olan, akut ya da kronik seyirli hastalık grubudur. Bu hastalık grubu birbirine benzer radyolojik, klinik, fizyolojik ve psikolojik özellikler gösterdiklerinden ortak başlık altında tanımlanmaktadır. İnterstisyel tanımı sadece alveol ve kapiller arasında kalan bölgeyi değil, septa, alveol duvarı, perilenfatik, perivasküler ve peribronkovasküler konektif dokuyu kapsar. Bu hastalıklarda interstisyum dışında alveol boşlukları, damarlar, küçük hava yolları, plevra bile tutulmaktadır. Bu yüzden difüz infiltratif akciğer hastalıkları veya difüz parankimal akciğer hastalıkları olarak tanımlanabilirler. Bu hastalık grubuna giren iki yüzden fazla hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların bir bölümü çevresel ve mesleki etkilenmeler, radyasyon, ilaçlar gibi etkilere maruz kalma, akciğer tutulumu olan sistemik hastalıklar, bir kısmı da akciğerde az görülen idyopatik süreçlerdir.

İnterstisyel akciğer hastalığı kaça ayrılır?

  • Çevresel ya da mesleki etkilenmeye bağlı olan hastalıklar
  • Kollagen vasküler hastalıkların tutumuna bağlı olan hastalıklar
  • Genetik hastalıklar
  • İlaçlara bağlı olan hastalıklar
  • Belirli özgül antiteler
  • İdyopatik İnterstisyel pnömoniler
  • Sebebi bilinen ya da bilinmeyen granülomatöz akciğer hastalıkları

İnterstisyel akciğer hastalığı belirtileri nelerdir?

  • Genel yorgunluk ve güçsüzlük
  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Öksürük ve nefes darlığı
Bu hastalık grubunda kronik, habis olmayan, enfeksiyona bağlı olmayan 200'den fazla hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkta akciğerdeki hava keseciklerinin duvarında iltihap hücreleri birikmekte ve çevredeki bağ dokuda anormal nedbe doku oluşur. Hastalığın ilerlemesi halinde nedbe dokusu akciğerin büyük kısmı harap olabilir. Hastalıkların çoğunun sebebi bilinmez. Bu hastalıkların görüldüğü hasta grubu genellikle 50 yaşın üzerindedir. Nedbe dokusunun oluşmasının en önemli sonucunun kana oksijen geçişinin bozulması olduğu bilinir. Bu hastalığa yakalananlar halsizlik, yorgunluk, fiziksel hareketlerde nefes darlığı gibi etkiler ortaya çıkar. Bazen göğüste rahatsızlıkla birlikte balgamsız öksürük olabilir.

İnterstisyel akciğer hastalığı tanısı nasıl yapılır?


Hastanın muayenesi sırasında, belirtilerin dışında stetoskopla göğsün dinlenmesi sırasında İnterstisyel akciğer hastalığından kuşku duyulabilir. Bu hastalarda anormallik olup olmadığını anlayabilmek için, akciğer fonksiyon testleri yapılır ve göğüs filmi çekilir. Tanıyı kesinleştirmek için, akciğer dokusundan biyopsi alınabilir.

İnterstisyel akciğer hastalığı ne kadar ciddidir?

Hastalıkların seyri sebebine bağlı olarak değişir. Bu hastalıkların bazısı ilerleyerek hastanın ölümüne sebep olurken, bazıları ise hafif seyirli olur. Sarkoidoz bunların içinde en çok görülen tipidir. Diğer türleri ise pulmoner alveoler proteinosis, idiopatik akciğer fibrozu ve goodpasture sendromudur.

İdiopatik akciğer fibrozu: bu rahatsızlık nefes darlığının giderek artmasına sebep olan, kronik, habis olmayan ve enfeksiyondan dolayı oluşmayan türdedir. Hastalarda belirtilerin ortaya çıkmasından sonra, yaklaşık yaşam süresi 4-5 yıl kadardır. Fakat bazı hastalar daha uzun yaşayabilir. Genellikle orta yaştaki kişileri etkileyen hastalık, kadın ve erkekte görülebilir. Akciğer fonksiyon testleri, akciğerlerin dinlenmesi ve göğüs filminde olan bulgularla hastalığa tanı konulabilir. Bazı durumda akciğer biyopsisi gerekli olabilir. Tedavisi sırasında kortikosteroidler kullanılabilir, bazen akciğer nakli yapılabilir.

Pulmoner alveoler proteinosis: bu rahatsızlıkta akciğerdeki hava keseciklerinde yani alveollerde bazı maddeler birikmektedir. Bunun sebebi tam olarak bilinmez. Genellikle 20-50 yaş aralığında olan erkekleri etkileyen bir rahatsızlıktır. Hastalıkta nefes darlığı hafif derecededir. Zamanla iyileşebildiği gibi, daha fazla kötüleşebilir. Akciğerlerde biriken maddeler genel anestezi uygulanarak, temizlenebilir. Bu uygulama belli aralıklarla akciğer loblarına uygulanır.

Goodpasture sendromu: Sebebi bilinmeyen rahatsızlık, genç erkekleri etkilemektedir. Akciğerlerde kanamaya ve bir çeşit böbrek iltihabına sebep olur. Hastalığın tanısı akciğer biyopsisi ile konur. Hastalıkta antikorlara karşı uygun bir tedavi yapılır.
Son Güncelleme : 19.01.2024 10:19:39
İnterstisyel Akciğer Hastalığı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
İnterstisyel Akciğer Hastalığı Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "İnterstisyel Akciğer Hastalığı"
Hocam merhaba, Akciğer parankim alanlarında dağınık yerleşimli yaygın parankimal ve subplevral büyüğü sağda 1.5cm, solda 3.5cm çapta kistik lezyonlar ve eşlik eden amfizematöz değişiklikler izlenmiştir.Ayrıca her iki akciğer parankim alanında subplevral ağırlıklı,subplevral ve parankim dağınık yerleşimli yaygın kistik alanlar komşuluğunda fibrotik değişiklikler ,interlobüler septal kalınlaşmalar mezcuttur(kronik intertisyel fibrozis?).Sol hiler düzey ve alt lobda peribronşial kalınlaşmalar mevcuttur(bronşitiz?). -Bu nedir hocam doktor bana bunun tedavisi olmadığını , neden oldugu bilinmedigini ve ilacı olmadıgını söyledi.Yani cigerlerimde 2-3 noktacık erimesi gibi bir durum söz konusuymuş.Kanserin bile tedavisi var bunun neden yok?yaşım 25
Hakan . 17.04.2017
CEVAP YAZ
Akciğerde Leke
Akciğerde Leke
Akciğerde Leke, Akciğerler göğüs boşluğumuzda bulunan, nefes alıp verirken, oksijenin dokulara alınmasıyla karbondioksitin dışarı atılmasını sağlayan bir çift organdır. İşlevini yapısında bulunduran hava keseciklerinin sayesinde gerçekleştirmektedir....
Akciğerde Su Toplanması
Akciğerde Su Toplanması
Akciğerde su toplanması, günümüzde yaygın olarak görülen bir problemdir. Genellikle çocukluk dönemlerinde ve yaşlılık dönemlerinde yaygın olarak görülen bu durum, direk olarak akciğer içerisinde bir kanalda sıvı birikmesi olarak düşünülebilir. Tıbbi ...
Akciğer İltihabı
Akciğer İltihabı
Akciğer iltihabı, göğsün içerisinde bulunan, iki bölümden oluşan akciğerlerin dokularının iltihaplanmasıdır. Pnömoni olarak adlandırılan bu durum, elli farklı hastalıktan kaynaklanabilir. Bunlar üşütmekten dolayı olabileceği gibi, ciddi hastalıklarda...
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer kanserinde ayak şişmesi: vücutta oluşan komplikasyonlardan meydana gelebilmektedir. Akciğer kanseri ayak şişmesi 4. Evrede daha çok oluşabilmektedir. Bunun sebebi akciğer kanserinin böbrek üstü bezlerine yayılmış olmasıdır. Akciğer kanseri 4 ...
Akciğer Kanseri 4 Evre
Akciğer Kanseri 4 Evre
Akciğer kanseri 4 evre, Akciğer kanseri 4 evreden ibarettir. Akciğer kanseri oldukça ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır. Akciğer kanserinin 4 evresi hastalığın son aşamasında olmak demektir. Akciğer kanseri, normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ...
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer kanseri beyin metastazı ölüm; Akciğer kanserinde oluşan beyin metastazı son evre olarak bilinen dördüncü evrede meydana gelen bir durumdur. Beyin metastazının ortaya çıkması diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de çok kötü...
Akciğer Nasıl Temizlenir
Akciğer Nasıl Temizlenir
Akciğer Nasıl Temizlenir, Bilindiği gibi akciğer dendiği zaman akla hemen sigara gelir. Eğer sigara kullanmayan biriyseniz ciğerlerinize büyük iyilik etmiş olursunuz. Sigara, ömrü kısaltarak yaşamsal tüm faaliyetlerin önüne geçmektedir. Sigara, Koah,...
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu, akciğerde meydana gelen enfeksiyon durumu oldukça tehlikelidir, eğer önlem alınmaz ise büyük problemlere sebep olarak geriye dönüşü olmayan pek çok hastalığın habercisi olabilmektedir. Özellikle bebeklerde akciğer enfe...
Akciğer Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi
Akciğer Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi
Akciğer kanseri 3 evre yaşam süresi: Akciğer kanseri 3. Evrede yaşam süresi kişiye göre değişmektedir. Bazı hastalarda yaşam süresi 1 yılı bulmazken bazı hastalarda 5 yıla kadar uzamaktadır. Akciğer kanseri ciddi bir kanser çeşididir. En tehlikeli ka...
Sol Akciğerde Kitle
Sol Akciğerde Kitle
Sol Akciğerde Kitle; yayılım göstermeyen ve genelde iyi huyludur. Akciğerde görülen bazı kitlelerde kötü huyludur ve büyüme gösterirler. Akciğerde kitle iyi huylu kötü huylu olduğunu anlayabilmek için Patoloji testler yapılması gerekir sol Akciğerde ...
Akciğerde Nodül
Akciğerde Nodül
Akciğerde nodül, çekilen akciğer grafiğinde görülen, akciğer çevresinde, yuvarlak veya oval görünüme sahip, leke olarak da adlandırılan lezyonlara verilen addır. 1 cm'den büyük olan nodüllere büyük nodül, 1 cm'den küçük olan nodüllere küçük nodül ve ...
Akciğer Kalınlaşması
Akciğer Kalınlaşması
Akciğer kalınlaşması, halk dilinde akciğer kalınlaşması diye tabir edilen hastalık, tıp dilinde akciğer sertleşmesi veya akciğer zarı kalınlaşması olarak tarif edilir. Vücüdumuzda solunum işlevini gören akciğerlerimizin göğüs duvarı iç bölgesini ve a...

 

Akciğerde Leke
Akciğerde Su Toplanması
Akciğer İltihabı
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer Kanseri 4 Evre
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer Nasıl Temizlenir
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi
Sol Akciğerde Kitle
Akciğerde Nodül
Akciğer Kalınlaşması
Akciğer Bitmesi
Akciğer Mantarı
Akciğer Su Toplaması
Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Kanserine İyi Gelen Besinler
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri
Çocuklarda Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Kanseri Beyne Sıçraması
Akciğer Kanseri Su Toplaması
Akciğer Yetmezliği
Adenokarsinom Akciğer Kanseri
Akciğerde Pıhtı
Akciğer Büyümesi
Amfizem
Restriktif Akciğer Hastalıkları
Çocuklarda Akciğer İltihabı
Akciğer Kanaması
Skuamöz Hücreli Karsinom Akciğer
Popüler İçerik
Akciğer Bitmesi
Akciğer Bitmesi
Akciğer Bitmesi, halk arasında akciğer kanserinin son evresi için kullanılan tabirdir. Akciğerde kanser teşhis edilmesi ile kanserin iyi ya da kötü hu...
Akciğer Mantarı
Akciğer Mantarı
Akciğer mantarı, birçok kişinin bildiği bir rahatsızlıktır. Direk olarak akciğer üzerinde görülen bu enfeksiyonlu hastalık, insanlarda çok ciddi bir ş...
Akciğer Su Toplaması
Akciğer Su Toplaması
Akciğer su toplaması tıp dilinde plörezi, halk arasında zatülcenp adıyla tabir edilir. Akciğer zarı iltihaplanması sonucunda su toplar. Sıvı birikmesi...
Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer enfeksiyonu, genel bir tanımlama olarak akciğerlerin iltihaplanması olarak adlandırılmaktadır. Alt solunum yolu enfeksiyonu olarak da adland...
Akciğer Kanserine İyi Gelen Besinler
Akciğer Kanserine İyi Gelen Besinler
Akciğer kanserine iyi gelen besinler; akciğer kanserine iyi gelen, bünyeyi güçlendirip kuvvetlendiren, hastalığın çabuk atlatılmasında yardımcı olan v...
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri, Genel tıp uygulamaları sırasında kan ile ilgili genel değerler ve kan hücrelerinin sayıları belirlenir. İnsan vücudu...
Çocuklarda Akciğer Enfeksiyonu
Çocuklarda Akciğer Enfeksiyonu
Çocuklarda akciğer enfeksiyonu, Kışın grip,anjin, bronşit gibi hastalıklara yakalanma olasılığı artmaktadır. Bir diğer hastalık olan çocuklarda akciğe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Akciğerde Leke
Akciğerde Su Toplanması
Akciğer İltihabı
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer Kanseri 4 Evre
Beyne Sıçrama Yapmış Derecede Akciğer Kanseri
Enfeksiyon Mu Kanser Mi?
Akcıger
Sag Akçiğerde Kist
Kanser Olabilir Miyim
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyne Sıçrama Yapmış Derecede Akciğer Kanseri
Enfeksiyon Mu Kanser Mi?
Akcıger
Sag Akçiğerde Kist
Kanser Olabilir Miyim
Yardım Sayfaları
Hakkımızda
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024