İnterstisyel Akciğer Hastalığı
15 Mayıs 2024

İnterstisyel Akciğer Hastalığı

İnterstisyel akciğer hastalığı, akciğerlerin difüz olarak etkileyen, akciğer parankiminde farklı derecelerde inflamasyon, fibrozis ile yapısal bozulmaya sebep olan, akut ya da kronik seyirli hastalık grubudur. Bu hastalık grubu birbirine benzer radyolojik, klinik, fizyolojik ve psikolojik özellikler gösterdiklerinden ortak başlık altında tanımlanmaktadır. İnterstisyel tanımı sadece alveol ve kapiller arasında kalan bölgeyi değil, septa, alveol duvarı, perilenfatik, perivasküler ve peribronkovasküler konektif dokuyu kapsar. Bu hastalıklarda interstisyum dışında alveol boşlukları, damarlar, küçük hava yolları, plevra bile tutulmaktadır. Bu yüzden difüz infiltratif akciğer hastalıkları veya difüz parankimal akciğer hastalıkları olarak tanımlanabilirler. Bu hastalık grubuna giren iki yüzden fazla hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkların bir bölümü çevresel ve mesleki etkilenmeler, radyasyon, ilaçlar gibi etkilere maruz kalma, akciğer tutulumu olan sistemik hastalıklar, bir kısmı da akciğerde az görülen idyopatik süreçlerdir.

İnterstisyel akciğer hastalığı kaça ayrılır?
  • Çevresel ya da mesleki etkilenmeye bağlı olan hastalıklar
  • Kollagen vasküler hastalıkların tutumuna bağlı olan hastalıklar
  • Genetik hastalıklar
  • İlaçlara bağlı olan hastalıklar
  • Belirli özgül antiteler
  • İdyopatik İnterstisyel pnömoniler
  • Sebebi bilinen ya da bilinmeyen granülomatöz akciğer hastalıkları
İnterstisyel akciğer hastalığı belirtileri nelerdir?
  • Genel yorgunluk ve güçsüzlük
  • İştahsızlık ve kilo kaybı
  • Öksürük ve nefes darlığı
Bu hastalık grubunda kronik, habis olmayan, enfeksiyona bağlı olmayan 200'den fazla hastalık bulunmaktadır. Bu hastalıkta akciğerdeki hava keseciklerinin duvarında iltihap hücreleri birikmekte ve çevredeki bağ dokuda anormal nedbe doku oluşur. Hastalığın ilerlemesi halinde nedbe dokusu akciğerin büyük kısmı harap olabilir. Hastalıkların çoğunun sebebi bilinmez. Bu hastalıkların görüldüğü hasta grubu genellikle 50 yaşın üzerindedir. Nedbe dokusunun oluşmasının en önemli sonucunun kana oksijen geçişinin bozulması olduğu bilinir. Bu hastalığa yakalananlar halsizlik, yorgunluk, fiziksel hareketlerde nefes darlığı gibi etkiler ortaya çıkar. Bazen göğüste rahatsızlıkla birlikte balgamsız öksürük olabilir.

İnterstisyel akciğer hastalığı tanısı nasıl yapılır?

Hastanın muayenesi sırasında, belirtilerin dışında stetoskopla göğsün dinlenmesi sırasında İnterstisyel akciğer hastalığından kuşku duyulabilir. Bu hastalarda anormallik olup olmadığını anlayabilmek için, akciğer fonksiyon testleri yapılır ve göğüs filmi çekilir. Tanıyı kesinleştirmek için, akciğer dokusundan biyopsi alınabilir.

İnterstisyel akciğer hastalığı ne kadar ciddidir?

Hastalıkların seyri sebebine bağlı olarak değişir. Bu hastalıkların bazısı ilerleyerek hastanın ölümüne sebep olurken, bazıları ise hafif seyirli olur. Sarkoidoz bunların içinde en çok görülen tipidir. Diğer türleri ise pulmoner alveoler proteinosis, idiopatik akciğer fibrozu ve goodpasture sendromudur.

İdiopatik akciğer fibrozu: bu rahatsızlık nefes darlığının giderek artmasına sebep olan, kronik, habis olmayan ve enfeksiyondan dolayı oluşmayan türdedir. Hastalarda belirtilerin ortaya çıkmasından sonra, yaklaşık yaşam süresi 4-5 yıl kadardır. Fakat bazı hastalar daha uzun yaşayabilir. Genellikle orta yaştaki kişileri etkileyen hastalık, kadın ve erkekte görülebilir. Akciğer fonksiyon testleri, akciğerlerin dinlenmesi ve göğüs filminde olan bulgularla hastalığa tanı konulabilir. Bazı durumda akciğer biyopsisi gerekli olabilir. Tedavisi sırasında kortikosteroidler kullanılabilir, bazen akciğer nakli yapılabilir.

Pulmoner alveoler proteinosis: bu rahatsızlıkta akciğerdeki hava keseciklerinde yani alveollerde bazı maddeler birikmektedir. Bunun sebebi tam olarak bilinmez. Genellikle 20-50 yaş aralığında olan erkekleri etkileyen bir rahatsızlıktır. Hastalıkta nefes darlığı hafif derecededir. Zamanla iyileşebildiği gibi, daha fazla kötüleşebilir. Akciğerlerde biriken maddeler genel anestezi uygulanarak, temizlenebilir. Bu uygulama belli aralıklarla akciğer loblarına uygulanır.

Goodpasture sendromu: Sebebi bilinmeyen rahatsızlık, genç erkekleri etkilemektedir. Akciğerlerde kanamaya ve bir çeşit böbrek iltihabına sebep olur. Hastalığın tanısı akciğer biyopsisi ile konur. Hastalıkta antikorlara karşı uygun bir tedavi yapılır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ciğerlerin Su Toplaması Öldürücü Olabilir mi?

Ciğerlerin Su Toplaması Öldürücü Olabilir mi?

Akciğer Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Akciğer Kanseri Teşhisi Nasıl Konur?

Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm

Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm

Akciğer Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Kanaması Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Tümörü Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Akciğer Yetmezliği Belirtileri ve Tedavisi

Akciğer Yetmezliği Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Akciğer Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Akciğer Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

Akciğer Apsesi Ölümcül Olabilir mi?

Akciğer Apsesi Ölümcül Olabilir mi?