Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Pa Akciğer Grafisi

Pa Akciğer Grafisi

PA Akciğer Grafisi; toraks boşluğunun içeriğinin görüntülenmesinde en sık kullanılan yöntemdir. X-ışınları ionize radyasyon sağlayıcısı şeklinde kullanılır ve projeksiyon radyografi şeklinde iki boyutlu görüntü sağlar. Tipik erişkin dozu 0,02 mSv civarındadır. Bu yazının temel prensibi PA grafinin doğru bir şekilde elde edilip yorumlanması için lüzum görülen mühim noktaları belirtmek ve tanı koyma noktasında tanınması gereken önemli işaretleri hatırlatmaktır.

PA Akciğer Grafisi Teknik Açıdan Bakış


Bu grafide hasta göğüs ön duvarını filmi taşıyan kâsede yaslar ve X-ışını yaklaşık 180 cm daha geride bulunan kaynaktan göğüs posterior çeperine iletilecek görüntü sağlanır. Aralarında bulanan uzaklığın sebebi ışının yayılmasından dolayı, tüpe daha yaklaşık duran büyük görünmesine neden olan etkiyi kaldırmaktır.

Larinks ve kostofrenik açılar grafi alanında olmalıdır. Işın T4 vertebra seviyesine kanalize edilir. Her iki skapula akciğer alanları dışında tutulacak şekilde hastaya pozisyon verilir.

T3 spinöz proçesi her iki sternoklavikuler eklemden eşit mesafede tutulmalıdır. Yanlış pozisyonlamada bilhassa mediastinal yapılar normal olmayan bir şekilde görüntülenecektir.

PA Akciğer Grafisi Yorumlama


Posteroranterior akciğer grafiler başka bütün radyolojik incelemeler gibi film aydınlatması dışındaki ışıkların minimuma düşürüldüğü bir alanda değerlendirilmelidir. Hastaya ait yaş, klinik bilgiler ve cinsiyet not edilmeli, hastanın eski incelemeleri varsa onlarda elde bulundurulmalıdır. Özellikle araştırmanın uygun yollar ile yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir. PA/AP ayrımı, doz ayarının sağlanması, rotasyonunun var olup olmadığı ve hastanın supin ya da ayakta olması oluşacak farklar bakımından önem arz eder. Kardiotorasik oran irdelenmeli ve erişkinler için 1:2 sınırının sağlayıp sağlamadığı, kalbin konfigürasyonu ve muhtemel orantısal farkları değerlendirilmelidir. Kalp inceledikten sonra aorta ve pulmoner arterlerin kalibrasyonları değerlendirilir. Her iki hilus genişliği kitle ve lenfadenopati gelişimlerinin değerlendirilmesi için önemlidir. Bahsedilen yapılar ile mediasten konturlarının irdelenmesi ile olağan maddeye dayalı yükselişler kontrol edilir. Akciğer parankim alanları yukarıdan aşağıya, sağdan sola ya da kişinin kendi seçeceği bir yolla herhangi bir alan atlamadan tamamıyla göz aracılığıyla incelenmelidir. Filmde plevral efüzyon kesinlikle aranmalı, kostofrenik açının aralığı bir yere kaydedilmelidir. Plevral kalınlaşmalar ve bilhassa da kalsifikasyonlar grafide parankim ile süperpoze olup karışık durumlara sebep olabilirler. Kemik yapıların testi çoğunlukla son safhada yapılır fakat bilhassa kostalar ön planda tutulmak üzere olası fraktürler ciddiyetle izlenmelidir. Kemik dokuların takibinin bitiminde yumuşak dokular da kesinlikle kontrol edilmeli, erkeklere nazaran daha çok kadın hastalarda görülen parankim dansitesinde farklılaşmaya meydan verecek meme dokusu asimetrisi bulunmalıdır.

PA Akciğer Grafisi İşaretleri


Silüet işareti Felson tarafından isimlendirilen bu işaret parankimal bir opasitenin anatomik olarak bağlantılı olduğu yumuşak doku ile aralarındaki sınırın silinmesi anlamı taşır. Bu bölgelerin sahip olduğu havalanma eksilmelerinde aradaki hudut silineceğinden ve birbirinden ayrı alanlara ait patolojilerde benzer etkilerden dolayı silinmeyeceğinden lezyon lokalizasyonu yapılabilir.

Hilal bulgusu: Menisküs işareti olarak da bilinen bu bulgu parankimal bir kavitenin duvarı ile içindeki kitle arasında hilal şeklinde hava birikmesidir. Tipik olarak kaviteler içerisinde Aspergillus kolonizasyonunda görülür. Anjioinvaziv aspergillloz varlıklarının düzelme aşamasında nekrotik parankimin retrakte meydana gelmesi de bir diğer oluşum şeklidir.

Juxtaphrenic tepe işareti: Aynı kısımdaki üst lob atelektazisi veya lobektomisinde ara kısmında tepesi yukarıda bulunan üçgen şemalı opasite izlenmesine verilen addır.

Golden S Bulgusu: Golden tarafından tanımlanan bulgu santral bir topluluğa refakatlik yapan sağ üst lob atelektazisinde görülür. Minör fissürün medial tarafı inferiora konveksde iken lateral yönü de inferiora konkav halinde dizilir. Bu değişiklikler PA grafide fissürün ters S olarak görülmesine neden olur.

Hampton hörgücü bulgusu: Pulmoner infarkta sekonder gelişen ve geniş tabanıyla plevraya oturan bir opasitedir. Akciğer parankiminin bronşiyal arterlerden de beslenmesi nedeniyle lezyonun apeksi konveks görünümdedir. Çoğunlukla alt loblarda meydana gelen ve lineer skar oluşturmasıyla düzelir. Opasifikasyonun nedeni ise pulmoner infarkta sekonder gelişen alveoler hemorajidir.

Servikotorasik işareti: Toraksın başında yer alan bir lezyonun mediastendeki lokalizasyonunu belirlenmesine olanak sağlar. Akciğer apeks parankimi posteriorda daha superior uzanıma sahip olduğu için, posterior mediasten da bulunan bir lezyon PA grafide klavikulanun üstünü kaplar ve kapsama alanı belirlenir. Anterior mediasten yerleşimli lezyonlar ise klavikulanın altında izlenir ve servikal yumuşak dokulardan ayırt edilemez.

Luftsichel işareti: Kökeni Almanca olan bu işaret hava ve orak kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Sol üst lob kollapsında yer alır.

Pala işareti: Anormal sağ inferior pulmoner ven çoğunlukla hemidiafragma bitişiğinde inferior vena cavaya içine akar. Kalbin sağ konturu boylu boyunca diafragmaya ilerleyen anormal pulmoner vene sahip kıvrımlı tubuler yapıya dair görüntüdür.

Westermark bulgusu: Pulmoner embolide meydana gelen vazokonstriksiyona bağlı gelişen oligeminden dolayı eksilmiş periferik vaskülarizasyonu gösterir. Sensitivitesi hem düşük hem de Hampton hörgücü bulgusu gibi yüksek spesifisiteye sahiptir. PA grafilerde radyolusan alan olarak takip edilir.
Son Güncelleme : 20.01.2024 17:08:55
Pa Akciğer Grafisi ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Pa Akciğer Grafisi Yorumları
şifre

0 Yorum Yapılmış "Pa Akciğer Grafisi"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Akciğerde Leke
Akciğerde Leke
Akciğerde Leke, Akciğerler göğüs boşluğumuzda bulunan, nefes alıp verirken, oksijenin dokulara alınmasıyla karbondioksitin dışarı atılmasını sağlayan bir çift organdır. İşlevini yapısında bulunduran hava keseciklerinin sayesinde gerçekleştirmektedir....
Akciğerde Su Toplanması
Akciğerde Su Toplanması
Akciğerde su toplanması, günümüzde yaygın olarak görülen bir problemdir. Genellikle çocukluk dönemlerinde ve yaşlılık dönemlerinde yaygın olarak görülen bu durum, direk olarak akciğer içerisinde bir kanalda sıvı birikmesi olarak düşünülebilir. Tıbbi ...
Akciğer İltihabı
Akciğer İltihabı
Akciğer iltihabı, göğsün içerisinde bulunan, iki bölümden oluşan akciğerlerin dokularının iltihaplanmasıdır. Pnömoni olarak adlandırılan bu durum, elli farklı hastalıktan kaynaklanabilir. Bunlar üşütmekten dolayı olabileceği gibi, ciddi hastalıklarda...
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer kanserinde ayak şişmesi: vücutta oluşan komplikasyonlardan meydana gelebilmektedir. Akciğer kanseri ayak şişmesi 4. Evrede daha çok oluşabilmektedir. Bunun sebebi akciğer kanserinin böbrek üstü bezlerine yayılmış olmasıdır. Akciğer kanseri 4 ...
Akciğer Kanseri 4 Evre
Akciğer Kanseri 4 Evre
Akciğer kanseri 4 evre, Akciğer kanseri 4 evreden ibarettir. Akciğer kanseri oldukça ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır. Akciğer kanserinin 4 evresi hastalığın son aşamasında olmak demektir. Akciğer kanseri, normal akciğer dokusundan olan hücrelerin ...
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer kanseri beyin metastazı ölüm; Akciğer kanserinde oluşan beyin metastazı son evre olarak bilinen dördüncü evrede meydana gelen bir durumdur. Beyin metastazının ortaya çıkması diğer kanser çeşitlerinde olduğu gibi akciğer kanserinde de çok kötü...
Akciğer Nasıl Temizlenir
Akciğer Nasıl Temizlenir
Akciğer Nasıl Temizlenir, Bilindiği gibi akciğer dendiği zaman akla hemen sigara gelir. Eğer sigara kullanmayan biriyseniz ciğerlerinize büyük iyilik etmiş olursunuz. Sigara, ömrü kısaltarak yaşamsal tüm faaliyetlerin önüne geçmektedir. Sigara, Koah,...
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu, akciğerde meydana gelen enfeksiyon durumu oldukça tehlikelidir, eğer önlem alınmaz ise büyük problemlere sebep olarak geriye dönüşü olmayan pek çok hastalığın habercisi olabilmektedir. Özellikle bebeklerde akciğer enfe...
Akciğer Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi
Akciğer Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi
Akciğer kanseri 3 evre yaşam süresi: Akciğer kanseri 3. Evrede yaşam süresi kişiye göre değişmektedir. Bazı hastalarda yaşam süresi 1 yılı bulmazken bazı hastalarda 5 yıla kadar uzamaktadır. Akciğer kanseri ciddi bir kanser çeşididir. En tehlikeli ka...
Sol Akciğerde Kitle
Sol Akciğerde Kitle
Sol Akciğerde Kitle; yayılım göstermeyen ve genelde iyi huyludur. Akciğerde görülen bazı kitlelerde kötü huyludur ve büyüme gösterirler. Akciğerde kitle iyi huylu kötü huylu olduğunu anlayabilmek için Patoloji testler yapılması gerekir sol Akciğerde ...
Akciğerde Nodül
Akciğerde Nodül
Akciğerde nodül, çekilen akciğer grafiğinde görülen, akciğer çevresinde, yuvarlak veya oval görünüme sahip, leke olarak da adlandırılan lezyonlara verilen addır. 1 cm'den büyük olan nodüllere büyük nodül, 1 cm'den küçük olan nodüllere küçük nodül ve ...
Akciğer Kalınlaşması
Akciğer Kalınlaşması
Akciğer kalınlaşması, halk dilinde akciğer kalınlaşması diye tabir edilen hastalık, tıp dilinde akciğer sertleşmesi veya akciğer zarı kalınlaşması olarak tarif edilir. Vücüdumuzda solunum işlevini gören akciğerlerimizin göğüs duvarı iç bölgesini ve a...

 

Akciğerde Leke
Akciğerde Su Toplanması
Akciğer İltihabı
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer Kanseri 4 Evre
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Akciğer Nasıl Temizlenir
Bebeklerde Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Kanseri 3 Evre Yaşam Süresi
Sol Akciğerde Kitle
Akciğerde Nodül
Akciğer Kalınlaşması
Akciğer Bitmesi
Akciğer Mantarı
Akciğer Su Toplaması
Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Kanserine İyi Gelen Besinler
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri
Çocuklarda Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Kanseri Beyne Sıçraması
Akciğer Kanseri Su Toplaması
Akciğer Yetmezliği
Adenokarsinom Akciğer Kanseri
Akciğerde Pıhtı
Akciğer Büyümesi
Amfizem
Restriktif Akciğer Hastalıkları
Çocuklarda Akciğer İltihabı
Akciğer Kanaması
Skuamöz Hücreli Karsinom Akciğer
Popüler İçerik
Akciğer Bitmesi
Akciğer Bitmesi
Akciğer Bitmesi, halk arasında akciğer kanserinin son evresi için kullanılan tabirdir. Akciğerde kanser teşhis edilmesi ile kanserin iyi ya da kötü hu...
Akciğer Mantarı
Akciğer Mantarı
Akciğer mantarı, birçok kişinin bildiği bir rahatsızlıktır. Direk olarak akciğer üzerinde görülen bu enfeksiyonlu hastalık, insanlarda çok ciddi bir ş...
Akciğer Su Toplaması
Akciğer Su Toplaması
Akciğer su toplaması tıp dilinde plörezi, halk arasında zatülcenp adıyla tabir edilir. Akciğer zarı iltihaplanması sonucunda su toplar. Sıvı birikmesi...
Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer Enfeksiyonu
Akciğer enfeksiyonu, genel bir tanımlama olarak akciğerlerin iltihaplanması olarak adlandırılmaktadır. Alt solunum yolu enfeksiyonu olarak da adland...
Akciğer Kanserine İyi Gelen Besinler
Akciğer Kanserine İyi Gelen Besinler
Akciğer kanserine iyi gelen besinler; akciğer kanserine iyi gelen, bünyeyi güçlendirip kuvvetlendiren, hastalığın çabuk atlatılmasında yardımcı olan v...
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri
Akciğer Kanserinde Kan Değerleri, Genel tıp uygulamaları sırasında kan ile ilgili genel değerler ve kan hücrelerinin sayıları belirlenir. İnsan vücudu...
Çocuklarda Akciğer Enfeksiyonu
Çocuklarda Akciğer Enfeksiyonu
Çocuklarda akciğer enfeksiyonu, Kışın grip,anjin, bronşit gibi hastalıklara yakalanma olasılığı artmaktadır. Bir diğer hastalık olan çocuklarda akciğe...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Akciğerde Leke
Akciğerde Su Toplanması
Akciğer İltihabı
Akciğer Kanserinde Ayak Şişmesi
Akciğer Kanseri 4 Evre
Beyne Sıçrama Yapmış Derecede Akciğer Kanseri
Enfeksiyon Mu Kanser Mi?
Akcıger
Sag Akçiğerde Kist
Kanser Olabilir Miyim
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Beyne Sıçrama Yapmış Derecede Akciğer Kanseri
Enfeksiyon Mu Kanser Mi?
Akcıger
Sag Akçiğerde Kist
Kanser Olabilir Miyim
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Şubat - 2024